top of page

Privacy- en cookiebeleid

1) Privacy beleid

Versie aangepast op 01/07/2021

 

Blom en Beez respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Met deze privacyverklaring willen we je op de hoogte brengen van het algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

 

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Blom en Beez

Leentje Van Lommel

Bel 37, 2440 Geel

BE 0751.927.073

 

 

Blom en Beez verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Blom en Beez. Blom en Beez is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken deze gegevens enkel in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hiernaast gebruiken we nog enkele plugins die soms ook data verwerken, maar deze zijn tevens in regel met de GDPR : mailchimp

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Blom en Beez door te mailen naar Leentje@blomenbeez.be.

 

Op welke manier verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

 

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening (bv. contactformulier). We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie (bv. nieuwsbrief) en administratieve doeleinden (bv. facturatie). Deze gegevens worden op een beveiligde manier opgeslagen waardoor deze niet door derden te raadplegen zijnen worden niet gedeeld.

 

Welke categoriën van gegevens verwerken we over u?

 

voornaam
naam

 e-mail

tel

IP-adres

Wat zijn je rechten?

Jouw gegevens zijn je eigen eigendom en als je volgende rechten wilt uitoefenen gelieve dan een mail te sturen naar Leentje@blomenbeez.be

Recht op inzage

Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens

Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevens verwerking

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Recht op intrekken van toestemming

Indien je een klacht wilt indienen over hoe we je persoonsgegevens veerwerken, kan dit bij de Belgische commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

2) Cookiebeleid

Blom en Beez met maatschappelijke zetel te Bel 37, 2440 Geel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres Leentje@blomenbeez.be.

Blom en Beez informeert u aan de hand van volgende tekst over welke cookies er worden gebruikt, waarom dit gebeurt en hoe u als gebruiker dit kan controleren. Op deze website en andere online diensten worden technieken gebruikt om een optimale ervaring mogelijk te maken zoals cookies. Blom en Beez heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Blom en Beez kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Blom en Beez-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website of een mobiele applicatie op de computer of het mobiel toestel worden geïnstalleerd. In dit bestandje wordt informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een website. Wanneer de website later dan opnieuw bezocht wordt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website en op deze manier herkent de website de gebruikte browser en bijvoorbeeld de taalvoorkeur. Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat u de website bezoekt op uw apparaat staan (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op uw apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies)

 

Blom en Beez, de beheerder van deze website, gebruikt op www.blomenbeez.be verschillende soorten cookies:  

  • Essentiële cookies: zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

  • Functionele cookies: houden informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bij.

  • Analytische cookies: verzamelen informatie over hoe u een website gebruikt en hoe de website presteert. Hun enige doel is om de functies van de website te verbeteren. Dit geldt ook voor cookies van externe analysediensten, zolang de cookies uitsluitend worden gebruikt door de eigenaar van de bezochte website.

  • Marketing cookies: Deze cookies houden uw online activiteit bij om adverteerders te helpen meer relevante reclame te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Deze cookies kunnen die informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dit zijn hardnekkige cookies en bijna altijd afkomstig van derden.


Wij gebruiken cookies om onze website zo functioneel en aangenaam mogelijk te maken voor bezoekers. We raden je daarom aan om de cookies in te schakelen. Deze website bevat onder meer volgende cookies:

First Party cookies

 

Lijst van essentiële cookies:

XSRF-TOKEN: Deze cookie helpt de sitebeveiliging bij het voorkomen van CSRF aanvallen

duurtijd: Sessie

hs: Deze cookie wordt gebruikt voor beveiliging

duurtijd: Sessie

svSession: Deze cookie wordt gebruikt bij de connectie met jouw gebruikerslogin

duurtijd: 2 jaar

SSR-caching: Wordt gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de website wordt opgebouwd

duurtijd: 1 minuut

_wixCIDX: Wordt gebruikt om toezicht te houden op het systeem en om het te debuggen

duurtijd: 3 maanden

_wix_browser_sess: Wordt gebruikt om toezicht te houden op het systeem en om het te debuggen

duurtijd: Sessie

consent-policy: Wordt gebruikt voor cookiebannerparameters

duurtijd: 12 maanden

smSession: Wordt gebruikt om aangemelde leden te identificeren

duurtijd: Sessie

TS*: Deze cookie wordt gebruikt voor beveiliging en anti-fraude

duurtijd: Sessie

bSession: Wordt gebruikt voor het meten van de systeemeffectiviteit

duurtijd: 30 minuten

fedops.logger.sessionId: Wordt gebruikt voor het meten van stabiliteit / effectiviteit

duurtijd: 12 maanden

 

Third party cookies

Deze cookies worden door een derde partij met een andere domeinnaam op je website geplaatst en dienen om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

We hebben impact op deze cookies en verwijzen hiervoor naar het privacy beleid van deze third party zoals bv instagram.

Zie voor meer info:

https://www.wix.com/about/cookie-policy

https://www.wix.com/about/cookie-table


In- en uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser of via

 

Safari (OS X)

https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Safari (iOS)

https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl&oco=0

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. 

Deze verklaring wordt soms aangepast indien er wijzigingen zijn. Deze versie vervangt alle vorige. Controleer dus regelmatig deze pagina.

Laatst bijgewerkt: Juli 2021

bottom of page