top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN. 

 

Dit document bevat de algemene voorwaarden van: 

Blom en Beez  

Leentje Van Lommel 

Bel 37 

2440 geel 

België 

BE 0751.927.073 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (“Klant”) van Blom en Beez.  Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn. 

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

 

Artikel 2: Aanbod 

De aanvang en het einde van het plukseizoen wordt ook via nieuwsbrief gecommuniceerd naar u als klant 

Als Blom en Beez proberen we het aanbod van bloemen en kleinfruit voldoende groot te maken zodat er in het seizoen wekelijks geplukt kan worden. Wij kunnen echter geen garantie geven; bloemen en kleinfruit zijn een product van de natuur en dus mogelijk niet steeds beschikbaar op de momenten dat je langskomt.  Als er een overvloed aan bloemen of groenvullers zijn, geeft een groen lint aan het vlaggetje aan dat je extra stelen mag plukken bovenop de 20 stelen van een boeket, of indien je veldabonnement hebt 3 voor de prijs van 1 steel. 

Een plukseizoen voor de bloemen loopt vanaf de eerste narcissen en tulpen eind maart-begin april en loopt ten einde bij de eerste vries. 

De plukseizoenen voor het kleinfruit zijn soort afhankelijk en starten in de late lente-vroege zomer tot de herfst. 

 

 

Artikel 3: Abonnementen en boeketbonnen 

Er is keuze uit verschillende abonnementsformules: 

Een bloemenabonnement: hiermee kan je 20 boeketten van 20 stelen komen plukken gedurende 2 achtereenvolgende plukseizoenen. De prijs voor een bloemenabonnement bedraagt 300€. (van 1 december 2021 tot 28 februari 2022, kunnen de eerste 50 klanten een bloemenabonnement aankopen tegen 250€). Bij aankoop van een bloemenabonnement krijg je een plukemmertje cadeau. 

Een veldabonnement: hiermee betaal je vooraf een bepaald bedrag dat je vrij kan besteden bij Blom en Beez gedurende 2 plukseizoenen. Je krijgt een groter tegoed dan waar je voor betaald hebt. Bij een veldabonnement van 50€ krijg je 55€ tegoed. Bij een veldabonnement van 100€ krijg je 120€ tegoed. 

Een boeketbon: hiermee kan je 1 (20€) of 3 (50€) boeketten van 20 stelen komen plukken.  

Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je mag uiteraard wel een boeket wegschenken. 

Het aantal abonnementen is beperkt en kan te allen tijde worden aangepast. Blom en Beez kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. 

Abonnementen en boeketbonnen kunnen per email verstuurd worden of kunnen afgehaald worden op de plukweide of op het postadres van Blom en Beez.  

 

Artikel 4: Prijzen 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw 

De prijs van 1 bloemensteel bedraagt 1 € 

Als er bij overvloed aan het vlaggetje ook een groen lint hangt mogen er 3 stelen geplukt worden voor de prijs van 1 steel. 

De prijs voor de verschillende soorten kleinfruit variëren per soort en per seizoen en worden steeds genoteerd in het Blom en Beez schuurke. 

 

Artikel 5: Betaling 

De Klant heeft de keuze uit verschillende betaalwijzen: cash, payconiq of overschrijving. 

In het Blom en Beez schuurke staan de prijzen geafficheerd die op dat moment geldig zijn.  

De klant weegt zelf de verschillende hoeveelheden bessen die hij/zij geplukt heeft en berekend hoeveel hij/zij moet betalen. De klant vult dit op een voorgedrukt formuliertje in dat hij vervolgens samen met het geld in de brievenbus stopt. Betaling via payconiq is ook mogelijk.  

Bestellen van een abonnement: van zodra de klant betaald heeft, wordt het abonnement verstuurd. 

Elke factuur dient contant betaald te worden.  

In geval van niet-betaling binnen de 7 dagen na factuurdatum zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlinteresten aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd en worden al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien is van rechtswege , ten titel van bedongen en aanvaarde forfaitaire en onherleidbare vergoeding, een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 50€. 

Terugbetaling van een volledig of deels gebruikt abonnement is nooit mogelijk. 

Blom en Beez is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 6: Opmerkingen en klachten: 

Blom en Beez verneemt graag van de klant als iets niet aan de verwachting voldoet. 
De Klant kan zijn opmerking of klacht formuleren via mail, per brief, of telefoon. 
Naargelang de aard van de opmerking zal Blom en Beez zijn best doen om een passende regeling treffen. Hierbij kunnen geen garanties gegeven worden. 
 
Positieve opmerkingen zijn natuurlijk ook altijd welkom! 

 

Artikel 7: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 

Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

 

Artikel 9: Toepasselijk recht 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper bevoegd. 

bottom of page